Вписване в сайтаЛице, обем

Вторник, 03 Януари 2012 08:51

полуобла епруветка - цилиндър и полусфера

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Организирано е производство на епруветки. Всяка епруветка е кух цилиндър, като една от неговите основи е полуобло дъно - полусфера с диаметър диаметъра на цилиндъра. Вътрешността на всяка отделна епруветката е също цилиндър и сфера, като и дветет са с еднакъв радиус и са кухи.
Като данни за всяко изделие са въведени:
H - височина на цялата епруветка, D1 - външен диаметър на цилиндъра/сферата, d2 - дебелина на епруветкатa/сферичния край, Ra[%] - рандеман в проценти, K - заявен брой епруветки.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат размери за епруветка, брой епруветки, рандеман (процента годна продукция от общия брой) и се извежда необходимия обем материал за закупуване.
Пример: D1=10, d2=1; H=25; Ra=85 K=1000 Изход: 815582

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Прочетена 667 пъти