Вписване в сайтаГеометрични задачи

1001 задачи

1001 задачи

От клавиатура се въвежда естествено число N (N > 0) от 10-ична бройна система.
Да се състави програма, чрез която се извeжда сумата на четните и нечетни цифри в числото N.
Пример: 12345 Изход: четни 6, нечетни 9

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 25 Ноември 2014 15:15

цифра в число - итерация, цикъл while

От клавиатура се въвежда естествено число N (N > 0) и цифра C, и двете са от 10-ична бройна система.
Да се състави програма, чрез която се извeжда съобщение на екрана дали C е цифра в числото N.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 10 Ноември 2014 15:15

масив с кратни индекси

В едномерен масив да се въведат стойности, естествени числа.
Да се създаде и изведе масив, съдържащ индексите на елементите на първия масив, които се делят на 3 и 5 без остатък.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Към окръжност с център O е построена допирателна K с точка на допиране т.Т. В окръжността е построена хорда AB, която е успоредна на допирателната K и разполовява радиуса OT.
Да се състави програма, чрез която се въвежда f дължина на хордата AB и се извежда обиколка на окръжността L.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Наближава празник и подготовката за купона е в разгара си. Организаторите са решили всички поканени да са доволни и за целта канят не само определени хора, а и техните компании. Неявната цел е равен брой гости от двата пола.
Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N и след това N броя цели числа от интервала [-15..15]. Числата са с различен знак и са елементи на търсената балансирана комбинация. Различният знак на числата се асоциира с различния пол на поканените. Програмата да изведе на екран и в текстов файл най-високия възможен клас балансирана комбинация, така че сумата от избраните елементи на комбинацията да е 0.
Пример за подобна балансирана комбинация: -7,-5,-4,-3,-2,-1,2,5,6,9

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Матрицата да се преобразува в симетрична - всички елементи под главния диагонал да станат равни на симетрично разположените над главния диагонал елементи. Всички елементи по главния диагонал да станат равни на номера на съответния ред.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Да се изчислят и изведат следните суми на част от елементите на таблицата:
сума от всички отрицателни елементи под главния диагонал;
сума от всички положителни елементи над главния диагонал;
Стойността и на двете суми да се изведе на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Матрицата да се преобразува в антисиметрична - в зависимост от позицията на елемента спрямо главния диагонал се извършва следната промяна:
Всички елементи над главния диагонал стават само положителни, по главния диагонал получават стойност 0, под главния диагонал стават отрицателни, като тяхната абсолютна стойност е равна на съответния им симетричен елемент над главния диагонал.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. В зависимост от позицията на елемент в матрица спрямо главния диагонал се извършва следната промяна:
Всички елементи над главния диагонал стават положителни, по главния диагонал получават стойност 0, под главния диагонал стават отрицателни.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [1..9999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, нулират се всички елементи, кратни на индекса си - кратни на сумата от номер на ред и колона, които са позиция на дадения елемент.
Да се извърши уплътняване на елементи в матрица, като всички елементи с нулева стойност заемат най-левите колони в съответния ред.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 217