Вписване в сайтаЛице, обем

За правилна четириъгълна призма са въведени: B - лице на основата и V - обем на призмата. Да се изчисли S - пълна повърхнина на призмата.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в обем на призма

За правилна триъгълна призма са въведени: S - пълна повърхнина на призмата и B - лице на основата. Да се изчисли обем на призмата.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в обем на призма

За разностранния триъгълник ABC са дадени лице - Sabc, дължина на страната AC= b и и прилежащ ъгъл BAC=α. Да се изчисли радиус на вписаната окръжност в триъгълника.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписана окръжност

В равнобедрен трапец ABCD (AB||CD) е вписана окръжност. Въведени са лице на трапеца S и острия ъгъл при основата 30°. Да се изчисли периметър и височина на трапеца.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в описана окръжност

За отсечката AB са въведени координатите на двете крайни точки. В т.A е изчертана дъга с радиус R и централен ъгъл 90° така, че отсечката е допирателна към дъгата. Крайните точки на дъгата са т.A и т.C. Да се изчисли лице на фигурата ABC.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в описана окръжност

За окръжност е въведена дължина на диаметър AC = d. От единия край на диаметъра е изчертана хорда AB с дължина h. От другия край на диаметъра е изчертана друга хорда CD, успоредна на AB. Търсим лице на четириъгълника Sabcd.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в дължина на дъга, хорда

Дадени са две естествени четни числа a,b [100..10100]. Числата представляват дължини на прилежащи страни в правоъгълник.
Да се състави програма (C++), чрез която се извеждат други двойки естествени числа c,d, които са едновременно по-малки от съответните входни данни и чието произведеие: a*b=2*c*d. Ако няма такива двойки се извежда съответното съобщение.
Ако търсения правоъгълник е вписан, то началния, описан правоъгълник има удвоено лице спрямо вписания. Страните на вписания правоъгълник трябва да са едновременно по-малки от страните на описания правоъгълник.
Пример: a=148, b=282 Изход: 94,222; 111,188; 141,148

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в Лице, повърхнина, обем
Вторник, 04 Октомври 2011 17:47

отсечки - лица на квадрати

Дадена е отсечка, която е разделена на 5 части, така че разликата в дължините на кой да е две съседни части е една и съща.
На отсечката са построени квадрати. Всеки е с основа една от тези части като всеки два съседни са от различна страна на общата отсечка.
Да се създаде програма (C++), чрез която по въведена дължина на първоначалната отсечка се изчислява сумата от лицата на всички квадрати.
Пример: 45 Изход: 415

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Съществуват два подобни триъгълника, за които е известно, че отношението между периметрите е M:N, а сумата от лицата им е S.
Да се състави програма, чрез която се въвеждат N,M,S - естествени числа от интервала [1..1001], а се извеждат лицата им S1, S2.
Пример: M=3, N=4, S=200 Изход: 72, 128

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в Лице, повърхнина, обем
Вторник, 27 Септември 2011 18:50

лице на фигура от квадрати

Имаме изчертана стилизирана фигура на растерна мрежа. Използвани са оцветени квадратчета – само цели и половинки.
Да се състави програма, чрез която се въвежда a - страната на едно квадратче, N - брой цели квадртачета и M - брой половин квдратчета.
Програмата да изведе цялото лицето на стилизираната фигура S.
Пример: a=3, M=15, N=10 Изход S=180

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в Лице, повърхнина, обем
Страница 1 от 3