Вписване в сайтаВторник, 25 Ноември 2014 15:15

цифра в число - итерация, цикъл while

От клавиатура се въвежда естествено число N (N > 0) и цифра C, и двете са от 10-ична бройна система.
Да се състави програма, чрез която се извeжда съобщение на екрана дали C е цифра в числото N.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число [10..20000] и чрез функция се проверява дали въведеното число се дели на всяка своя цифра.
Във въведеното число да няма цифра 0. Входни данни: естествено число - chis1.
Пример: 126 Изход: сбор от цифри 9, а 126 се дели без остатък на 9.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в цели числа

Да се състави програма, чрез която се извежда последната цифра от произведението на 5 последователни цели числа.
Входни данни N - цяло число от интервала [1..1001].
Пример: 987 Изход 0.

Решение

 
//Извършете произведенията с цикъл между всеки 5 последователни числа има едно кратно на 5 и поне две четни числа. Произведението на четно число и 5 завършва на 0.
#include <iostream>
using namespace std;

int main () 
{int a,b,c;

cout<<"Da se systawi programa, chrez koqto se izwevda poslednata cifra\n";
cout<<"ot proizwedenieto na 5 posledowatelni estestweni chisla. Whodni\n";
cout<<"danni N - estestweno chislo ot interwala [1..1001].\n";
cout<<"Primer: 987 Izhod 0.\n";
cout<<"Wywedete estestweno chislo ot interwala [1..1001]: ";cin>>c;
//5 posledowatelni estestweni chisla - ima 2 warianta
//a) w tqh ima 5 i chetno chislo - poslednata cifra she e 0
//b) w tqh ima chislo, kratno na 10 - poslednata cifra she e 0
c%=10;//poslednata cifra na wywedenoto chislo
b=c;//w cikyl she umnovawame sys sledwashoto chislo
for (a=c+1;a<c+5;a++) { b*=a; b%=10;cout<<"Poslednata cifra: "<< b<<endl;}
cout<<"Poslednata cifra ot proizwedenieto e: "<<b<<endl;
system("pause");
 return 0; 
} 
Публикувана в цели числа

Да се състави програма, чрез която във въведено естествено число N от интервала [1000..999999999] търси брой срещания на указана цифра C.
Пример: 12334567, 3 Изход: цифрата 3 се среща 2 пъти

Решение

 
//чрез цикъл премахвайте / извеждайте цифрите на числото отдясно-наляво
#include <iostream>
using namespace std;

int br_cifri(long chis, int cif)
{int br=0;
 while (chis>0) //dokato chisloto ima cifri <>0
 { if (chis%10==cif) br++;
  //ako e otkrita sywpadashta cifra broqt otkriti cifra narastwa s 1
  chis=chis/10;//reducirane na chisloto(mahane na poslednata cifra)
 }
 return br;
}

int main() 
{ int cif,br;
long chis;
 cout<<"Da se systawi programa, chrez koqto wyw wywedeno estestweno\n";
 cout<<"chislo ot interwala [1000..999999999] se tyrsi broj\n";
 cout<<"sreshaniq na ukazana cifra.\n";
 cout<<"Primer: 12345673 3 Izhod cifrata 3 se sresha 2 pyti\n";
 cout <<"Wywedete chislo: ";cin >> chis;
 cout <<"Wywedete tyrsenata cifra: ";cin >> cif;
 br=br_cifri(chis, cif);
 if (br) {cout<<"W chisloto "<<chis<<" sa otkriti "<<br<<" cifri "<<cif<<endl;}
 else cout<<"W chisloto "<<chis<<" nqma cifra "<<cif<<endl;
system("pause");
return 0;
}
Публикувана в функции - void

Числа, с брой цифри >30 се наричат дълги числа. Един от начините за проверка на произведение е следният:
Всеки от множителите се представя като сума от цифрите си, но сведена до 1 цифра.
Произведението на тези 2 цифри отново се редуцира до 1 цифра, която трябва да съвпада със сумата от цифрите на произведението, отново сведена до 1 цифра.
Съставете програма (C++), чрез която се въвеждат 2 естествени числа с брой цифри от интервала [30..50].
Програмата да изведе каква е цифрата от произведението им.
Пример: 111111, 222222 Изход: 9

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в дълги числа

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..35] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив.
Стойността на всеки от въведените елементи на масива да се промени на 3 цифрено число, като се запазват първите 2 цифри, а последните 2 цифри са равни.
Да се изведе началната и крайна сума на елементите.
Пример: N=10 53; 81; 70; 88; 38; 45; 15; 57; 33; 50 сума 530
Изход: 533; 811; 700; 888; 388; 455; 155; 577; 333; 500 сума 5340

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма (C++) чрез която се въвеждат N [5..25] естествени числа от интервала [10..99] в едномерен масив.
Да се провери всеки от въведените елементи на масива. Ако стойността е кратна на 10 към нея да се добави индекс на самия елемент, в противен случай стойността на елемента да се умножи с последната си цифра.
Минимална стойност на индекс е 1.
Пример: N = 10 93; 46; 31; 62; 41; 90; 84; 96; 91; 85;
Изход: 279; 276; 31; 124; 41; 96; 336; 576; 91; 425;

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 01 Ноември 2011 10:06

търсене на цифра в естествено число

Имаме естествено число N, както и цифра C >0. И двете са от 10-ична бройна система.
Трябва да се изведе съобщение дали C е цифра в числото N.
Да се състави цикличен алгоритъм за осъществяване на проверка дали C е цифра в числото N и се изчертае блок схема.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма (C++), която по въведени 2 естествени числа от интервала [10 .. 500] намира чрез цикъл while най-старшата (лявата) цифра на произведението им.
Пример: 19, 21 Изход: произведението е 399 - най-лява цифра 3

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 18 Октомври 2011 15:20

едномерен масив - първа цифра

Да се състави програма (C++), която въвежда числа от интервала [-999.99..999.99] до въвеждане на 0. Максималният брой въвеждани числа не може да превишава числото 500.
Като изход програмата извежда съответния брой цифри по вид, с които започва всяко от въведените реални числа - всяка първа цифра на число.
Пример: 3.13; -4.2; 4.9; 5.1, 6.5, 1.7, 0.56
Изход::0:1; 1:1, 2:0; 3:1; 4:2; 5:1; 6:1; 7:0; 8:0; 9:0;

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 2