Вписване в сайтаРешения на задачи с цикъл while

Решения на задачи с цикъл while (27)

Сряда, 26 Ноември 2014 19:10

цикъл while - четни и нечетни цифри в число

Написана от

От клавиатура се въвежда естествено число N (N > 0) от 10-ична бройна система.
Да се състави програма, чрез която се извeжда сумата на четните и нечетни цифри в числото N.
Пример: 12345 Изход: четни 6, нечетни 9

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Вторник, 25 Ноември 2014 15:15

цифра в число - итерация, цикъл while

Написана от

От клавиатура се въвежда естествено число N (N > 0) и цифра C, и двете са от 10-ична бройна система.
Да се състави програма, чрез която се извeжда съобщение на екрана дали C е цифра в числото N.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Сряда, 02 Януари 2013 06:54

цикъл while - канонично разлагане на сума

Написана от

Представянето на дадено естествено число като произведение на прости множители се нарича канонично разлагане. Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат две естествени числа N и M от интервала [1..1001]. Числата представляват начало и край на редица от последователни естествени числа. Програмата да изчисли сумата на всички числа от затворения интервал [N…M] и да представи сумата им като произведение на прости множители, т.е. да се осъществи канонично разлагане на тази сума. Да се използва само цикъл while.
Пример: 1,8 Изход: сума 36, канонично разлагане (2^2)*(3^2)

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Голяма търговска верига решава да повиши оборота си и да привлече нови клиенти. Започва широка медийна кампания с обещание за големи намаления и резултатът не закъснява. Пред магазините се извиват дълги опашки - мечтата на търговеца.
Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат цели числа [-50…50] за брой едновременно влезли - положителна стойност или излезли клиенти - отрицателна стойност.
Въвеждането продължава, докато общата сума на въведените числа не стане 0.
Програмата да изведе максималната въведена положителна и отрицателна стойност.
Пример: 5, 12, -9, 7, -6,-4,-5 Изход: -9, 12

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма (C++) чрез която се въвежда естествено число N от интервала [7..10117].
Програмата да използва цикъл while и да изпълнява следното условие - ако въведеното число е четно се приема най-близкото по-малко нечетно число.
Програмата да изведе сумата от последните 3 цифри на последователните произведения на всички нечетни числа от 1 до въведеното число.
Пример: N=7 Изход: 124

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Събота, 29 Октомври 2011 15:56

цикъл while - съставно условие

Написана от

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат 3-цифрени естествени числа.
Програмата преустановява работата на цикъла while при изпълнение на следното съставно условие: въвеждане на естествено число от интервала [123..321], което е кратно на 5. Програмата да изведе сумата на всички числа, принадлежащи на указания интервал без последното число.
Пример: 100,277,500, 215 Изход: сума 277

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Събота, 29 Октомври 2011 15:55

цикъл while - период от време

Написана от

Иван е добър монтьор, при това разбира двигателите. Той ремонтира мотор за период от време X минути, а двигател на кола за време Y минути. Знаете, че Иван е работил днес общо N минути, и че предпочита моторите.
Съставете програма (C+), която извежда колко двигатели общо е ремонтирал, така че моторите да бъдат възможно най-много.
Пример: 6 за мотор, 7 кола, общо време за работа 55 минути: Изход: 8/1.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Събота, 29 Октомври 2011 15:54

цикъл while - естествено число, делене

Написана от

Да се състави програма (C++),която чрез цикъл while обработва въведено естествено число N от интервала [2 .. 22222] по следния начин:
Намалява въведеното число чрез делене на 2 или 3, ако числото съответно е кратно на 2 или 3.
Ако не е, числото се увеличава с 1, т.е. ако е кратно на 5, 7 .. се увеличава с 1.
Програмата продължава този алгоритъм, докато числото е по-голямо от 1. Да се извеждат резултатите на всеки етап на обработка на цикъла while, както и общия брой извършени операции с въведеното число.
Пример: 5 Изход: 6 3 операции 3

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Събота, 29 Октомври 2011 15:52

цикъл while - проста, несъкратима дроб

Написана от

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат 2 естествени числа съответно числител и знаменател, Програмата, цикъл while извършва, ако е възможно съкращаването им, т.е. ги представя като проста, несъкратима дроб.
Входни данни: 2 естествени числа от интервала [10..30000].
Пример: 10 и 8 Изход: 1 и 1/4

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Да се състави програма (C++), която чрез цикъл while извежда таблицата за умножение, но без повторение. Т.е. ако е изведено 4*5 не се извежда 5*4. Пример:
1-ви ред: 1*1; 1*2; 1*3; 1*4; 1*5; 1*6; 1*7; 1*8; 1*9;
2-ри red 2*2; 2*3; 2*4; 2*5; 2*6; 2*7; 2*8; 2*9; ...
до 9-ти ред: 9*9;

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 2