Събота, 10 Септември 2011 11:59

дроби - време в седмици

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Едно широко разпространено приложение за дроби е изчисляване на интервал от време. Използват се знаменатели с различна стойност 60 - от минути в часове, 24 - от часове в денонощия, 7 - от дни в седмици.
Да се състави програма илюстрираща използване на дроби за изчисляване на интервал от време:
Входни данни са естествени числа за минути и часове. Въвеждането продължава до достигане интервал от време равен или по-голям на седмица.
Използвайте цикъл do while.
Пример: 12, 120; 15, 69 Изход: 1 седмица, дни 0, 23 часа, 17 минути

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Прочетена 500 пъти