Наближава празник и подготовката за купона е в разгара си. Организаторите са решили всички поканени да са доволни и за целта канят не само определени хора, а и техните компании. Неявната цел е равен брой гости от двата пола.
Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N и след това N броя цели числа от интервала [-15..15]. Числата са с различен знак и са елементи на търсената балансирана комбинация. Различният знак на числата се асоциира с различния пол на поканените. Програмата да изведе на екран и в текстов файл най-високия възможен клас балансирана комбинация, така че сумата от избраните елементи на комбинацията да е 0.
Пример за подобна балансирана комбинация: -7,-5,-4,-3,-2,-1,2,5,6,9

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Матрицата да се преобразува в симетрична - всички елементи под главния диагонал да станат равни на симетрично разположените над главния диагонал елементи. Всички елементи по главния диагонал да станат равни на номера на съответния ред.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Да се изчислят и изведат следните суми на част от елементите на таблицата:
сума от всички отрицателни елементи под главния диагонал;
сума от всички положителни елементи над главния диагонал;
Стойността и на двете суми да се изведе на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. Матрицата да се преобразува в антисиметрична - в зависимост от позицията на елемента спрямо главния диагонал се извършва следната промяна:
Всички елементи над главния диагонал стават само положителни, по главния диагонал получават стойност 0, под главния диагонал стават отрицателни, като тяхната абсолютна стойност е равна на съответния им симетричен елемент над главния диагонал.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-999..999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл. В зависимост от позицията на елемент в матрица спрямо главния диагонал се извършва следната промяна:
Всички елементи над главния диагонал стават положителни, по главния диагонал получават стойност 0, под главния диагонал стават отрицателни.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [1..9999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, нулират се всички елементи, кратни на индекса си - кратни на сумата от номер на ред и колона, които са позиция на дадения елемент.
Да се извърши уплътняване на елементи в матрица, като всички елементи с нулева стойност заемат най-левите колони в съответния ред.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и в текстов файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-1000..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, намира се максимална отрицателна и минимална положителна стойност. Елементите с тези стойности разменят местата си.
Да се изведе промененото съдържание на таблицата на екран и във файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

В квадратна таблица се въвеждат или генерират псевдослучайни цели числа от интервала [-1000..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, намира се броя отрицателни числа по редове и колони.
Извежда се съответно номер на ред и колона, съдържащи най-голям брой отрицателни числа.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

Елементите на квадратна таблица са псевдослучайни естествени числа от интервала [1..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат/генерират стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, намира се номера на колоните съдържащи минималния и максималния елемент.
Колоната с минималната стойност разменя местата си с най-дясната колона, а колоната с максималната стойност се разменя с най-лявата колона в квадратната таблица.
Промененото съдържание на квадратната таблица се извежда на екран и във файл.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102

Елементите на квадратна таблица са псевдослучайни естествени числа от интервала [1..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в квадратната таблица, извеждат се на екран и в текстов файл, намира се номера на реда съдържащ минималния и максималния елемент.
Ако редовете са с различни номера се разменят местата им и се извежда във файл новото съдържание на квадратната таблица.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в текстов файл 102
Страница 1 от 3