Четвъртък, 05 Януари 2012 19:45

спортен бридж - сортиране на карти по цвят и сила

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Нашият стар познат Иван решава да се включи в турнир по спортен бридж. Той е много добър във втората част на играта разиграване, но първата - анонсирането, определено му куца.
За целта му е нужна колода от 52 различни карти, която непрекъснато да разбърква, раздава и сортира картите на всеки от 4-мата играчи. Процесът сортиране на карти по цвят и сила е на две нива: по цвят и по сила на картите. Естествено всичко това отнема много излишно време.
Малки, но съществени подробности. Всяка колода съдържа 4 основни цвята, подредени във възходящ ред: трефа (спатия), каро, купа и пика. Във всеки отделен цвят има по 13 различни карти: 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 (T); вале (J); дама (Q); поп, рига (K) и асо, туз (А). С цел представяне на всяка карта чрез 2 знака са въведени съкратените означения - в скоби. Играчите са означени 1) север; 2) изток; 3) юг; 4) запад, а раздаването е по посока на часовниковата стрелка с начало север.
Да се състави програма, чрез която се илюстрира уникална последователност на 52 карти от колода и тяхното последователно раздаване на 4-ма играчи. Да се извърши сортиране по цвят на картите за всеки играч, а във всеки цвят да е осъществено сортиране по сила на картите. Програмата да използва функция при сортиране на елементите.
Пример:
JC 3H KD 7D 9S 2S 8S 3S KC 4S 9D 2H JH 5S 5C QD 3C 8D 5H 7C 7S 9H 5D 8C AC 4D
AS 3D TD JS 4H 2C KH AH 6D TS 9C AD 6H 6S 6C KS 7H 4C TH JD QH QS QC 8H TC 2D
Всеки отделен играч: след сортиране на карти по цвят и сила:
север: 3C 6C 9C JC QC KC AC TD TH JH KH 7S 9S
изток: 4D 8D JD AD 3H 8H 9H AH 2S 4S 5S JS KS
юг 5C TC 5D 6D 9D KD 4H 5H 6H 7H QH 8S AS
запад: 2C 4C 7C 8C 2D 3D 7D QD 2H 3S 6S TS QS

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Прочетена 1077 пъти