Четвъртък, 05 Януари 2012 19:50

сортиране - ключове в хотел

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Иван започва работа в хотелиерския бизнес. Оставят го на рецепцията. А там ключовете на свободните стаи са подредени по колони (започвайки от най-лявата) и по редове, т.е. отляво надясно и отгоре надолу.
Най-тежко е сутринта - гостите на хотела излизат забързани и често на групи. Всеки оставя ключовете и си заминава. А ключовете винаги трябва да са подредени.
Имате предварително въведени стойности в правоъгълна матрица. Елементите й са естествени числа от интервала [10..99]. Броят на елементите е от интервала [10..70].
Да се състави програма, чрез която чрез функция и алгоритъм за пряк избор (пряка селекция) се извърши сортиране на елементите в низходящ ред по колони и редове.
Пример:
41 67 34 0 69
24 78 58 62 64
5 45 81 27 61
91 95 42 27 36
Изход:
95 69 61 41 27
91 67 58 36 24
81 64 45 34 5
78 62 42 27 0

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Прочетена 568 пъти