Вписване в сайтаРазклонени алгоритми

Събота, 15 Септември 2012 20:55

абсолютна стойност на разлика

Написана от 
Оценете
(10 гласа)

Имаме две различни естествени числа a,b. Търсим абсолютната стойност на тяхната разлика. Да се състави разклонен алгоритъм, чрез който се въвеждат две естествени числа и се извежда абсолютната стойност на тяхната разлика. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

За да получим абсолютна стойност на разликата, е достатъчно да извадим от по-голямото число по-малкото.

1. Начало на алгоритъм.
2. Въвеждат се две естествени числа a и b.
3. Извършва се проверка на условието a > b. Ако е да - т.4, ако не - т.5.
4. Изчислява се разликата S = a - b. Преход към т.6.
5. Изчислява се разликата S = b - a.
6. Извежда се получената стойност за разлика.
7. Край на алгоритъм.

алгоритъм и блок схема - абсолютна стойност на разлика

Прочетена 3771 пъти