Понеделник, 29 Август 2011 11:25

Построителни задачи - успоредник

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Построителни задачи - успоредник

Построяване на успоредник - две страни и ъгъл

Има предварително изчертани поотделно две отсечки съответно с дължина a и b, както и остър ъгъл. Да се построи успоредник по въведени дължини на две прилежащи страни a и b, както и острия ъгъл между тях.

Решение

Построяване на успоредник - два диагонала и ъгъл

Имаме предварително изчертани две отсечки AB и CD, както и ъгъл K. Да се построи успоредник ABCD, в който диагоналите са с дължина AB, CD и сключват остър ъгъл помежду си, равен на ъгъл K.

Решение

Построяване на успоредник – остър ъгъл и две височини

Имаме предварително изчертани две отсечки с дължина h1, h2, както и остър ъгъл. Да се построи успоредник, чиито височини са h1, h2, а острият ъгъл между страните е равен на въведения.

Решение

Построяване на успоредник – ъгъл, ъглополовяща и височина

Да се построи успоредник по въведени остър ъгъл F между страните; дължина на ъглополовящата L за същия ъгъл и дължина на височината h към една от страните. Ъгълът F е в интервала 90º>F>45.º Ъглополовящата и височината са с начална точка върха на въведения ъгъл.

Решение

Построяване на успоредник – ъгъл, диагонал и височина

Да се построи успоредник по въведени остър ъгъл F между страните; дължина на диагонала d от същия ъгъл и дължина на височината h към една от страните. Ъгълът F е в интервала 90º>F>45º. Диагоналът и височината са с начална точка върха на въведения ъгъл.

Решение

Построяване на успоредник – ъгъл, ъглополовяща и медиана

Да се построи успоредник по въведени остър ъгъл F между страните; дължина на неговата ъглополовяща l и дължина на медиана m от същия връх. Ъгълът F е в интервала 90º>F>45º, а ъглополовящата и медианата са с една и съща начална точка и пресичат една и съща страна на успоредника.

Решение

Построяване на успоредник – ъгъл, височина и медиана

Да се построи успоредник по въведени остър ъгъл между страните, дължина на медиана m и височината h към една и съща страна.

Решение

Построяване на успоредник – страна, височина и медиана

Съществуват предварително изчертани 3 отсечки : a, h, m. Да се построи успоредник със страна a, височина към нея с дължина h и медиана към страната с дължина m.

Решение

Построяване на успоредник – страна, височина и ъглополовяща

Съществуват предварително построени 3 отсечки a, h и l. Да се построи успоредник, на който едната страна е с дължина a, височината към нея е с дължина h, а ъглополовящата от прилежащия към страна остър ъгъл е с дължина l.

Решение

Построяване на успоредник – страна и две височини

Дадени са три отсечки a, h1, h2. Да се построи успоредник, на който една страна е с дължина a, а височините към две прилежащи страни на същия успоредник са съответно с дължини h1 и h2.

Решение

Построяване на успоредник – страни и височина

Съществуват предварително изчетани три отсечки a,b и h. Да се построи успоредник, на който двете страни са с дължини съответно a и b, а височината към едната от тях е h.

Решение

Построяване на успоредник – страни и медиана

Съществуват предварително изчертани три отсечки a,b и m. Да се построи успоредник, на който двете страни са с дължини съответно a и b, а медианата към едната от тях е m.

Решение

Построяване на успоредник по даден триъгълник

Съществува предварително изчертан триъгълник ABC. Да се изчертае успоредник ABCD, чийто върхове съвпадат с върховете на триъгълника, а лицето му е двойно по-голямо от лицето на триъгълника.

Решение

Построяване на вписан успоредник в изпъкнал четириъгълник

Съществува преварително изчертан изпъкнал четириъгълник. Да се изчертае вписан успоредник в началния четириъгълник.

Решение

Построяване на успоредник, равнолицев на даден трапец

Съществува предварително изчертан трапец ABCD (AB||CD), който не е непременно равнобедрен (AD Решение

Прочетена 3201 пъти Последно променена в Петък, 14 Септември 2012 13:45