Вписване в сайтаПонеделник, 29 Август 2011 11:03

Построителни задачи - трапец

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Построителни задачи - трапец

построяване на равнолицев трапец

Съществува построен трапец ABCD (AB||CD), който не е непременно равнобедрен или правоъгълен. Да се построи трапец, който е равнолицев на ABCD.

Решение

построяване на равнолицев правоъгълен трапец

Съществува построен трапец ABCD (AB||CD), който не е непременно равнобедрен или правоъгълен. Да се построи правоъгълен трапец, който е равнолицев на ABCD.

Решение

построяване на равнолицев равнобедрен трапец

Съществува построен трапец ABCD (AB||CD), който не е непременно равнобедрен или правоъгълен. Да се построи равнобедрен трапец, който е равнолицев на ABCD.

Решение

построяване на равнолицев правоъгълен трапец - два триъгълника с равни височини

Съществуват два предварително изчертани триъгълници с равни височини към една от страните. Да се изчертае правоъгълен трапец, чието лице е сума от лицата на двата триъгълника.

Решение

построяване на описан равнобедрен трапец около окръжност

Да се построи описан равнобедрен трапец по въведена дължина на бедрото c и радиус r на вписаната окръжност – c>2r.

Решение

построяване на описан равнобедрен трапец около квадрат

Съществува предварително изчертан квадрат със страна m. Да се построи описан равнобедрен трапец, чиято по-малка основа е равна на страната на квадрата. В трапеца да са вписани следните 4 равнолицеви фигури: началният квадрат, два триъгълника и равнобедрен трапец.

Решение

построяване на равнобедрен трапец – вписана окръжност

Съществува равнобедрен трапец ABCD (AB||CD, AB>CD). В трапеца да се впише окръжност k такава, че отношението между лицата на трапеца и окръжността да е равно на отношението между периметъра на трапеца и обиколката на окръжността.

Решение

построяване на равнобедрен трапец - основи и бедро

Има предварително изчертани отсечки: a, b (основи), така че a>b и d – дължина на бедро. Да се построи равнобедрен трапец, чийто основи и бедро са равни на въведените дължини на отсечки.

Решение

построяване на равнобедрен трапец - основи и височина

Има предварително изчертани отсечки: a, b – представляващи дължини на основи и h височина в равнобедрен трапец. Да се построи равнобедрен трапец, чийто основи и височина са равни на въведените дължини на отсечки.

Решение

построяване на равнобедрен трапец - сума и разлика между дължини на основи

Има предварително изчертани две отсечки m=МN и n=PL, като MN>PL. Двете отсечки представляват съответно сума и разлика между дължините на основи в равнобедрен трапец. Да се изчертае равнобедрен трапец ABCD (AB||CD), чиито основи съответстват на дадените зависимости и в същия трапец да се впише окръжност.

Решение

построяване на равнобедрен трапец - вписани квадрат и правоъгълни равнобедрени триъгълника

Има предварително изчертана отсечка с дължина a. Трябва да се изчертае равнобедрен трапец, чието лице се формира от вписани: квадрат със страна a и два равнобедрени правоъгълни триъгълника с основа a.

Решение

построяване на равнобедрен трапец - основа, медиана и бедро

Има предварително изчертани три отсечки a, c, m. Да се построи равнобедрен трапец, чиято по-голяма основа е с дължина a, бедрото е с дължина c, а медианата към голямата основа е с дължина m.

Решение

построяване на равнобедрен трапец – основа, височина и медиана

Има предварително изчертани 3 отсечки a, h и m. Да се построи равнобедрен трапец ABCD (AB||CD), в който една от страните е с дължина a, височината с дължина h и медианата с дължина m. Страната a, височината, и медианата започват от един и същи връх A на равнобедрения трапец.

Решение

построяване на равнобедрен трапец - основа, ъглополовяща и ъгъл

Има предварително изчертани ъгъл F и две отсечки a и l. Да се построи равнобедрен трапец, с дължина на по-голямата основа a, дължина на ъглополовящата при острия ъгъл l и ъгъл между основата и ъглополовящата равен на дадения ъгъл. Размерът на ъгъла и дължините на двете отсечки са такива, че крайната точка на ъглополовящата лежи на по-малката основа в трапеца.

Решение

построяване на равнобедрен трапец – основа, ъгъл и диагонал

Има предварително изчертани ъгъл F и две отсечки a и d. Да се построи равнобедрен трапец с дължина на по-голямата основа a, диагонал d и ъгъл между основата и диагонала F.

Решение

построяване на равнобедрен трапец – основа, височина и диагонал

Има предварително изчертани три отсечки a, h и d. Да се построи равнобедрен трапец с дължина на по-голямата основа a, диагонал d и височина на трапеца h.

Решение

построяване на правоъгълен трапец – бедро и височина

Съществуват две отсечки b и h. Да се построи правоъгълен трапец ABCD с височина h и бедро b, в който да се впише окръжност.

Решение

построяване на правоъгълен трапец - основи и височина

Имаме предварително изчертани отсечки: a, b и h. Да се изчертае правоъгълен трапец с дължина на основите a и b, височината на трапеца да е с дължина h.

Решение

построяване на трапец - лице на триъгълник

Съществува предварително изчертан триъгълник. Да се построи трапец, чието лице е 3 пъти по-голямо от лицето на триъгълника.

Решение

построяване на трапец - основи и диагонали

Предварително са построени четири отсечки a,c- представляващи основи на трапец (a>c), както и отсечки d,g – диагонали в трапец. Отсечките d и g не са непременно равни. Да се построи трапец, в който основите и диагоналите са с дължините на дадените отсечки.

Решение
Прочетена 3357 пъти Последно променена в Петък, 14 Септември 2012 13:45