Понеделник, 29 Август 2011 15:26

Построителни задачи - ромб

Написана от 
Оценете
(2 гласа)

Построителни задачи - ромб

Построяване на ромб - страна и ъгъл

Имаме предварително построени отсечка a и остър ъгъл α. Да се построи ромб по въведена дължина на страна a и остър ъгъл.

Решение

Построяване на ромб - страна и височина

Дадени са две отсечки a и h. Да се построи ромб ABCD със страна a и височина към нея h.

Решение

Построяване на ромб - страна и медиана

Дадени са две отсечки a и m. Да се построи ромб ABCD със страна a и медиана m към нея.

Решение

Построяване на ромб - страна и диагонал

Има построени две отсечки a и d. Да се построи ромб със страна a и диагонал d.

Решение

Построяване на ромб – диагонал и височина

Дадени са две отсечки d – диагонал и h – височина в ромба. Да се построи ромб по въведени дължини на височина и диагонал.

Решение

Построяване на ромб – височина и ъгъл

Дадени са отсечка h – височина в ромба и ъгъл между височината и диагонала от един и същи връх в ромб. Да се построи ромб по въведени дължина на височина и ъгъл.

Решение

Построяване на ромб - два диагонала

Имаме две отсечки d1 и d2, представляващи диагонали в ромб. Да се построи ромб ABCD , в който диагоналите са с дължините на двете отсечки.

Решение

Построяване на ромб - ъгъл и диагонал

Имаме въведени отър ъгъл A и отсечка d. Да се построи ромб, в който един от диагоналите му е с дължина d. Този диагонал свързва два от острите ъгли на ромба, чийто размери са равни на дадения ъгъл A.

Решение

Построяване на ромб - вписана окръжност

Имаме предварително изчертан ромб ABCD. Да се построи вписана окръжност в същия ромб.

Решение

Построяване на вписан ромб в равнобедрен триъгълик

Съществува равнобедрен триъгълник ABC с основа AB=a и бедроAC=BC=b, където a Решение

Прочетена 2826 пъти Последно променена в Петък, 14 Септември 2012 13:46