Вписване в сайтаравнобедрен трапец - основа и два ъгъла

За равнобедрения трапец ABCD (AB>CD) са дадени: АВ = 6, както и ъглите ACD = 30° и ъгъл DAC = 45° . Да се намерят бедрото, малката основа, диагонала и острия ъгъл между диагоналите.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в трапец

Имате предварително въведени стойности от естествени числа от интервала [10..99]. Числата са въведени в двумерен масив с 5 реда и 5 колони.
Да се състави програма, която разпечатва елементите на масива по спирала, като началото й е в горния ляв ъгъл по посока обратна на часовата стрелка.
Пример:
11,12,13,14,15,
21,22,23,24,25,
31,32,33,34,35,
41,42,43,44,45,
51,52,53,54,55;
Изход: 11 21 31 41 51 52 53 54 55 45 35 25 15 14 13 12 22 32 42 43 44 34 24 23 33

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Построени са остроъгълен триъгълник ABC и т.O лежаща извън триъгълника. Точката е център на окръжност, която има допирни точки с върховете на триъгълника т.B и т.C. Дадени са дължина на страната AB=c и ъгъл BOC=φ. Да се изчисли радиус и обиколка на окръжността.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В окръжност е вписан трапец ABCD (AB||CD). Дадени са: тангенс на ъгъла при голямата основа tan(BAD)=k, сума от дължините на двете основи AB+CD=m и височина на трапеца DH=h. Да се изчисли P - периметър на трапеца и R - радиус на описаната окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписан трапец

В окръжност е вписан трапец ABCD (AB||CD). Дадени са дължини на двете основи AB=a, CD=c и косинус на ъгъла при голямата основа cos(BAD)=k. Да се изчисли P - периметър на трапеца и R - радиус на описаната окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписан трапец

В окръжност е вписан равнобедрен трапец ABCD (AB||CD). Дадени са дължина на бедрото AD=b, на основата CD и ъгъл при голямата основа BAC=α. Да се изчисли дължина на отсечката MN свързваща средите на диагоналите AC и BD, както и радиуса на описаната около трапеца окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписан трапец

В окръжност е вписан трапец ABCD (AB||CD). Дадени са дължини на основи AB=a, CD=c и ъгъл при малката основа ADC=β. Да се изчисли P - периметър на трапеца и R - радиус на описаната окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписан трапец

Равнобедреният триъгълник ABC (AC=BC) е вписан в окръжност. Дадени са: дължина на бедро AC=b и котангенс от ACB - ъгъла при върха cotg(γ)=m. Да се изчисли периметър на триъгълника и радиуса на описаната окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписан триъгълник

За успоредника ABCD са въведени: P - периметър на успоредника, диагонал BD=e, и остър ъгъл ABD=φ, който диагоналът BD сключва със страната AB. Да се изчислят: дължини на страните и лице на успоредника.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза) са въведени: CM=mc - дължина на медиана към хипотенузата и остър ъгъл BMC=φ, който медианата сключва с хипотенузата. Да се изчисли лице и периметър на правоъгълния триъгълник ABC.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 14