Вписване в сайтаПравоъгълен триъгълник

За правоъгълен триъгълник са въведени радиуси r - на вписаната и R - на описаната окръжност около триъгълника. Да се състави линеен алгоритъм за изчисляване периметър на правоъгълен триъгълник.

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Даден е правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза). Построена е окръжност с диаметър дължината на катета AC и център т. O средата му (OA=OC). Окръжността пресича хипотенузата в т.D. Дадени са: дължина на катет BC=a, дължина на отсечката AD=m. Да се изчисли радиус и обиколка на построената окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За правоъгълен триъгълник ABC (AB хипотенуза) са въведени: r - радиус на вътрешно вписана и R - радиус на външно вписана към хипотенузата окръжност. Да се изчислят дължини на страни и лице на правоъгълния триъгълник.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В правоъгълен триъгълник ABC (AB хипотенуза) е построена CL ъглополовяща на правия ъгъл. Въведени са дължини на катет AC=b и ъглополовяща CL=lc. Да се изчисли лице и периметър на правоъгълния триъгълник.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза) са въведени: CM=mc - дължина на медиана към хипотенузата и остър ъгъл BMC=φ, който медианата сключва с хипотенузата. Да се изчисли лице и периметър на правоъгълния триъгълник ABC.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В правоъгълен триъгълник ABC ) са построени ъглополовяща на острия ъгъл AL и медиана CM към хипотенузата AB. CM и AL с пресечна точка D. По дадена дължина на хипотенузата AB=c дасе изчислят разстоянията до върхове - дължините на отсечките AD, BD и CD.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За правоъгълен триъгълник ABC (AB хипотенуза) са въведени: дължина на медианата към хипотенузата CM=mc и ъглополовящата AL към катета BC - AL=la. Да се изчисли периметър и лице на правоъгълния триъгълник.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За правоъгълен триъгълник ABC (AB хипотенуза) са въведени: дължина на хипотенузата AB=c и ъглополовящата AL=la на остър ъгъл BAC. Да се изчисли периметър и лице на правоъгълния триъгълник.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За правоъгълен триъгълник ABC (AB- хипотенуза) са въведени: дължина на катета AC=b и равенството c=2*√(a*b) - хипотенузата е равна на удвоената средногеометрична стойност на двата катета. Да се изчисли лице и периметър на правоъгълния триъгълник.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За правоъгълен триъгълник ABC е въведена дължина на хипотенузата AB=c и остър ъгъл ABC=β. Ъглополовящата AL пресича височината към хипотенузата CH в т.K. Да се изчисли дължина на ъглополовящата AL и отсечката CK

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 13