обиколка на окръжност - радиус, диаметър

обиколка на окръжност - радиус, диаметър (29)

геометрия окръжност

В окръжност е построена хорда BC с дължина a. Хордата дели окръжността на две дъги в отношение n:m. В двата края на хордата се построени допирателни към окръжността с обща пресечната т.A. Да се изчисли обиколка на окръжността и лице на триъгълника ABC.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Четвъртък, 25 Октомври 2012 10:11

обиколка на окръжност - катет, отсечка и диаметър

Написана от

Даден е правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза). Построена е окръжност с диаметър дължината на катета AC и център т. O средата му (OA=OC). Окръжността пресича хипотенузата в т.D. Дадени са: дължина на катет BC=a, дължина на отсечката AD=m. Да се изчисли радиус и обиколка на построената окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Построени са остроъгълен триъгълник ABC и т.O лежаща извън триъгълника. Точката е център на окръжност, която има допирни точки с върховете на триъгълника т.B и т.C. Дадени са дължина на страната AB=c и ъгъл BOC=φ. Да се изчисли радиус и обиколка на окръжността.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За разностранен триъгълник ABC са въведени: S - лице на триъгълник, дължина на страната AB=c и r - радиус на вписаната окръжност в триъгълника. Да се изчисли R - радиус на описаната окръжност около триъгълника и дължини на другите две страни AC и AB.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Неделя, 30 Септември 2012 16:21

обиколка на окръжност - катет и проекция

Написана от

За правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза) са въведени: дължина на катета AC=b, дължина неговата проекция AH=m. Да се изчисли лице на триъгълника ABC и обиколка на описаната окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За разностранен остроъгълен триъгълник ABC са въведени дължини на две страни AC=b, BC=a, както и отношението между радиуса на описаната окръжност и третата страна на триъгълника: R/c=k. Да се изчисли обиколка на описаната около триъгълника окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За разностранен триъгълник ABC са въведени дължините на страните AC=b, BC=a и височината CH=hc. В триъгълника е вписана окръжност с център Q и е описана окръжност с център O. Да се изчисли разстояние между центрове на вписана и описана окръжност OQ и разликата между техните радиуси.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Около остроъгълен равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) е описана окръжност. Дадени са дължина на основа AB=c и бедро AC=b. Построена е медиана BN към бедрото AC, чието продължение пресича описаната окръжност в т.K. Да се изчислят дължина на хордата BK, R радиус на описаната окръжност около триъгълника ABC и лицето му.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За равностранен триъгълник е въведена дължина на страната a. В триъгълника е вписана окръжност, която дели всяка от страните на 3 равни части. Да се изчисли обиколка на вписаната окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В изпъкнал четириъгълник е вписана окръжност с радиус r=1. Дадени са лице на четириъгълника S=9 и дължини на две прилежащи страни AD=4 и CD=6. Да се изчисли периметър на четириъгълника и дължините на всяка от страните.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 3