Вписване в сайта



Линейни алгоритми

Събота, 15 Септември 2012 18:27

радиус на вписана в триъгълник окръжност по две страни и ъгъл между тях

Написана от 
Оценете
(4 гласа)

Имаме триъгълник с въведени за него стойности на две страни и ъгъл между тях. Да се състави алгоритъм и изчертае блок схема за намиране радиус на вписаната в триъгълник окръжност.

Начало на алгоритъм
1) Въвеждаме дължините на двете страни a,b и ъгъла между тях C
2) Изчисляваме дължината на страна c по косинусова теорема:
c = sqrt(a*a+b*b-2*a*b*cos(C))
3) Изчисляваме полупериметъра на триъгълника p=(a+b+c)/2
4) Изчисляваме лице на този триъгълник е по формула на Херон S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*p-c))
5) Изчисляваме радиус на вписана окръжност r = S/p
Край на алгоритъм


блок схема - радиус на вписана в триъгълник


Прочетена 7918 пъти Последно променена в Събота, 15 Септември 2012 18:55