Вписване в сайтаТърсене

Неделя, 13 Ноември 2011 09:46

търсене

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Имате предварително въведена редица от N [5..25] броя естествени числа от интервала [1..10001].
Да се състави програма (C++), чрз която се въвежда естествено число K от указания интервал и се проверява дали има такова число в редицата.
Пример: N=10, K=234; 127, 78, 243, 8, 5638, 7212, 1236, 783, 481,346 Изход: Не
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда цяло число N [1..10].
Програмата да изведе най-голямото естествено число с N различен брой цифри.
Пример: 5 Изход: 98765

Решение

Имало едно време една цифрова жаба. Нейното хоби било да скача по точно определена цифра на естествените числа.
Да се генерират N [5..105] случайни естествени числа от интервала [10000..99999].
По въведена от клавиатурата цифра C се търси в кое от числата има такава цифра. Започва се от първото въведено число и се проверяват всички числа до края. Жабата може да скача няколко пъти в едно число, ако в записа му търсената цифра участва повече от веднъж.
Да се състави програма, чрез която се извежда поредното открито число с неговия номер и позицията на цифрата в него. Да се изведе най-дългото разстояние между две еднакви съседни цифри на въведените числа.
Пример: N=5, C=7
Изход: 61504, 10227, 74321, 90577, 60207, 82642, 45573, скок 8

Решение

Нашият стар познат Иван решил да става конструктор. Намерил книга за конструиране на аудио усилватели и започнал да пресмята приказна аудиоуредба, за която г-н Долби дори не е и мечтал.
Проблемът изникнал с частите, особено съпротивленията. Във всеки магазин му казвали, че нямат такива номинални стойности. Да му помогнем.
Да се състави програма (C++), в която има предварително въведена редица със следните естествени числа от интервала [11..100]: 11,12,13,15,16,18,20,22,24,27,.30,33,36,39,43,47,51,56,63,75,82,91,100.
По въведено реално число в същия интервал да се извежда най-близкото число от въведената редица.
Пример: при съществуващи 47 и 51 и въведено 49.8. Изход: 51

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат 10 естествени числа от интервала [20 000..30 000].
Програмата да извежда колко от въведените числа, при представянето им в 2-ична бройна система имат в записа си три последователни еднакви цифри 0 - "000".
Пример: 24577 в 2-ичен вид е: 110000000000001.

Решение

Да се състави програма, чрез която във въведено естествено число от интервала [1000..999999999] търси брой срещания на цифрите на въведено естествено 2-цифрено число.
Пример: 12334567, 23 Изход: цифрите се срещат общо 3 пъти.

Решение

Иван има задача да учи сестра си Мария по математика.
Дава й следната задача: знаеш сбора и произведението на две естествени числа. Намери тези числа.
Мария не е учила квадратни уравнения. Помогнете й.
Да се състави програма, чрез която по въведени 2 естествени числа от интервала [1..1000], съответно за сбор и произведение се извеждат търсените числа. Ако въведените данни са некоректни да се изведе съответно съобщение.
Пример: 9,14 Изход: 2,7

Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [1..10001] се търсят всички двойки естествени числа, чиято сума от квадратите им е равна на въведеното число.
Да се изведат всички комбинации от такива питагорови тройки числа без повторение.
Пример: 1000 Изход: 10,30; 18,26.

Решение

Дадено е естествено число N от интервала [100..2000000000]. Част от цифрите на числото могат да се повтарят.
Търси се друго, минимално естествено число M, което има същия брой, но неповтарящи се цифри.
Всяко първо срещане (отляво надясно) на уникална цифра и в двете числа да е на еднакви позиции.
Да се състави програма (C++) чрез която се въвежда числото N и се извежда M.
Пример: 999331231 Изход: 904351267

Решение

Организира се честване Деня на младото семейство като целта е да се формират групи от по 3 човека: мама, тати и тяхната гордост.
Започва подписка за желаещи, за да се разбере колко заведения трябва да се резервират. Целта е всяка група с брой членове равна на степен на 3 да бъде в отделно заведение.
Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число N от интервала [10..98765] се представи като сума с минмимален брой събираеми , представящи степените на 3. Да се формира защита по вход, т.е. да се ограничи въвежданото число в указания интервал. Група с брой членове по-малка от степен на 3 не се брои.
Пример: 63 Изход: 27 + 27 + 9 - 3 заведения.

Решение

Накарайте Ваш приятел да си намисли едно естествено 3-цифрено число N1. Второто намислено число N2 е със същите цифри, но с размени места на цифрите.
Нека извади от по-голямото, по-малкото число.
Получава се ново естествено число M, чийто сбор на цифрите е M1.
Нека напише числото M1, както и част от числото M - без една от неговите цифри. Това е числото M2.
Трябва да познаете изтритата цифра.
Да се състави програма (C++), чрез която по въведени естествени числа M1, M2 се извежда изтритата цифра от числото M.
Пример: намислени са 645 и 456, разликата е 189 Вход 89,18
Изход: 1 - това е изтритата цифра от числото 189, представляващо разликата на 645 и 456.

Решение

Радиоактивно вещество има период на полуразпад от N часа.
Търсим % останало вещество M часа след начално състояние 100% субстанция.
Да се състави програма, чрез която се въвеждат две естествени числа N,M от интервала [2..102] и се извежда процента на останалата част от началното вещество.
Резултатът да бъде закръглен до 0.01%
Пример: 4 7 Изход: 29.73%.

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат две естествени числа D,G [[10000000..110000000]], представлващи долна и горна граница на интервал.
Програмата да изведе онази част от числата, които евентуално не са съставни - търсят се прости числа от даден интервал.
Пример: 10020834, 10020999 Изход:
10020839; 10020841; 10020847; 10020851; 10020853; 10020857; 10020859;
10020863; 10020869; 10020871; 10020877; 10020881; 10020883; 10020887;
10020889; 10020893; 10020899; 10020901;

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естественo числo N[5..105, както и две други естествени числа D,G [[1000..9000]], представлващи долна и горна граница на интервал.
Програмата да генерира N естествени числа [1000..9000] и изведе средна стойност на генерираните числа, принадлежащи на интервала [D…G].
Пример: N=15, D=3000; G=5000 Изход: 3596; 1892; 7491; 1238; 7956; 6940; 1911; 5129; 3922; 3441; 9780; 2005; 3148; 2320; 7669;
средна стойност: 3526.75

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат знаци, чийто брой е от интервала [30..50].
Програмата да изключва всички знаци стоящи на нечетна позиция докато остане само 1 знак.
Процесът на търсене и изключване продължава докато остане един единствен останал знак.
Пример: ABC Изход: B
Пример: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Изход: P

Решение

За домашно, през ваканцията, учениците трябва книга цяла да прочетат. Те, обаче решили, вместо всеки всичко да чете да си я разделят - на всеки по 20 страници. После да се съберат в планинска хижа и всеки да разкаже прочетеното.
Един съществен момент пропуснали - кой какво ще чете. Досещате се вече какво е станало, но нека бъдем снизходителни.
Имате N [20..30] случайни естествени числа от интервала [5..303] - начална страница. Всяко число дава начало на интервал с дължина 20 - прочетени страници.
Да се състави програма, която извършва търсене и извежда в коя част от книгата има интервал от страници с най-много повторения, т.е. е четен от най-много ученици.
Пример: N=26 41, 287, 274, 140, 80, 271, 267, 270, 298, 224, 252, 270, 254, 163, 266, 188, 268, 125, 282, 285, 273, 60, 266, 153, 292, 262
Изход: 285 - 11 пътиi;

Решение

В една фирма за транспорт организирали работата по следния интересен начин:
Диспечерът залепя разноцветни бележки на една летва. Всяка бележка е с различно начало - от началото на летвата, не непременно с равна дължина и повтарящи се цветове.
Всеки шофьор, който е свободен в момента минава през офиса, търси за последната останала бележка и поема по този курс.
Така във всеки момент може да се разбере има ли неудовлетворени поръчки.
Да се състави програма, чрез която по въведени начало, край за всяка бележка - естествени числа от интервала [1..60] и цвят - латинска буква, осъществява търсене и извежда на екрана как би изглеждала летвата с бележки в този момент.

Решение

Пенсионерката, баба Мария, се помолила на съседа си стъклар да и оправи прозореца на мазето. Счупила си стъклото женицата, дървата като пренасяла .
Майсторът решил да свърши работа като ползва някое правоъгълно парче стъкло, останало от клиенти.
Да се състави програма, която от 36 парчета (размерите ширина/дължина са предварително въведени случайни естествени числа от интервала [40..70]), осъществява търсене и избира подходящ правоъгълник с минимални размери - равни или по-големи от въведените размери.
Пример:
Размери на наличните стъкла:
1:57/41; 2:59/40; 3:68/44; 4:55/41; 5:67/42; 6:51/46; 7:52/44; 8:62/61; 9:57/48; 10:58/49; 11:49/47; 12:44/43;
13:67/64; 14:67/42; 15:49/43; 16:66/52; 17:66/48; 18:66/58; 19:56/53; 20:52/48; 21:60/48; 22:66/47; 23:56/51 24:45/44;
25:57/40; 26:62/46; 27:61/60; 28:65/57; 29:50/41; 30:67/57; 31:66/52; 32:60/48; 33:45/41; 34:59/50; 35:58/44; 36:51/43;
Търсим стъкло с размери: 44/44
Изход: открити са следните 25 стъкла, удовлетворяващи изискването:
68,44; 51,46; 52,44; 62,61; 57,48; 58,49; 49,47; 67,64;
66,52; 66,48; 66,58; 56,53; 52,48; 60,48; 66,47; 56,51;
45,44; 62,46; 61,60; 65,57; 67,57; 66,52; 60,48; 59,50; 58,44;
Избира се стъклото с размери: 45,44

Решение

Младият левент Иван намислил да изкара малко финикийски знаци, но с почтен труд.
Решил да е от строителство. Наели го като общ работник. Още в края на първия ден разбрал, че най-много време губи да избере подходящата дължина на греда.
Да му помогнем - строителството може и да е проста работа, но и там се искат сметки и то нелеки.
Имате предварително въведена редица от N[20..50] случайни естествени числа от интервала [55..300].
Да се състави програма, която по въведено естествено число намира елемента от редицата с равна или минимално по-голяма стойност.

Решение

Имате предварително въведена редица от 33 случайни числа от интервала [4..44], които не са кратни на 5.
Да се състави програма, която извежда последните 6 цифри на произведението от всички числа в редицата.
Пример:
Число 1 = 41; Число 2 = 31; Число 3 = 42; Число 4 = 12; Число 5 = 29; Число 6 = 16; Число 7 = 38; Число 8 = 34;
Число 9 = 29; Число 10 = 29; Число 11 = 19; Число 12 = 17;Число 13 = 7; Число 14 = 18; Число 15 = 31; Число 16 = 24;
Число 17 = 7; Число 18 = 21; Число 19 = 28; Число 20 = 18;Число 21 = 41; Число 22 = 16; Число 23 = 6; Число 24 = 7;
Число 25 = 34; Число 26 = 31; Число 27 = 21; Число 28 = 24; Число 29 = 31; Число 30 = 7; Число 31 = 38; Число 32 = 7; Число 33 = 38;
Изход:
Последните 6 цифри след всяко последователно умножение са:
1271; 53382; 640584; 576936; 230976; 777088; 420992;
208768; 54272; 31168; 529856; 708992; 761856; 617536; 820864;
746048; 667008; 676224; 172032; 53312; 852992; 117952; 825664;
72576; 249856; 246976; 927424; 750144; 251008; 538304; 768128; 188864;
Така, последните 6 цифри на произведението от всички числа са: 188864

Решение

Да се състави програма, чрез която се отпечатват всички прости числа от интервала [2..16000], техният брой и броят съседни прости, различаващи се с 2.
Числа като: 11 и 13 отговарят на изискването за съседни прости.
Входни данни: 2 естествени числа за долна и горна граница.
Пример: 450, 650 Изход: 31 прости, 6 съседни.

Решение

Да се състави програма (C++) , чрез която се въвежда естествено число N [5..105].
Програмата да генерира N броя псевдослучайни естествени числа от интервала [1..99999] и изведе кои от тях са прости числа, както и техния брой.
Ако числото е съставно да се изведе неговия най-малък делител.
Пример: N=10 Изход:
5243 : 7, съставно; 10963 : 19, съставно; 28023 : 3, съставно; 373 : просто
3949 : 11, съставно; 22298 : 2, съставно; 9403 : просто; 28485 : 3, съставно
11600 : 2, съставно; 23789 : просто
Общ брой прости числа: 3

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат две естествени числа N и M от интервала [10..210].
Програмата да генерира N броя псевдослучайни естествени числа във възходящ ред, като всяко следващо число е по-голямо от предходното с разлика [1..M].
Като краен резултат да се изведе хистограма (чрез цифра 1) на съставни числа, показваща колко броя от числата се делят на 2,3,5,7 или не се делят на тях.
Пример: N=21; M=11; Изход:
6; 7; 12; 17; 26; 30; 34; 39; 46; 48; 53; 59; 60; 69; 74; 84; 93; 96; 101; 103;112;
хистограма - последователно извежда кратни на 2,3,5,7 и останалите
111111111111 : 12;
1111111111 : 10;
11 : 2;
111 : 3;
11111 : 5;

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..105].
Програмата да генерира N броя несортирани естествени числа от интервала [1..999] и да изведе сумата от вторите по стойност елементи - втория най-голям и втория на-малък елемент.
Пример: N=15; 616; 676; 225; 846; 712; 896; 161; 197; 692; 52; 719; 548; 760; 516; 43
Изход: 52 + 846 = 898

Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвежда естествено число N {2..1000001] и се извеждат всички прости числа от 2 до въведеното.
Като алгоритъм за търсене на простите чсила да се използва сито на Ератостен.
Пример: N=15 Изход: 2,3,5,7,11,13

Решение

Имало едно време един Иван. Той бил с много "крехко" здраве и веднъж след поредната дълга ваканция му дали домашно. Трябва да напише 20 задачи с умножение на 2,3 и 4-цифрени числа и сам да си провери задачите.
Иван естествено се сетил за Великия стар смърф и отишъл да го моли за помощ. Смърфът го изслушал внимателно и го успокоил.
"Няма проблем" - казал той. "Сега ще дам на учениците по информатика програма да напишат."
Да се състави програма (C++), чрез която по метода на математическата индукция се доказва, че сумата от цифрите на произведението от две естествени числа, редуцирана до едноцифрено число е равна на произведението от сумата на цифрите на двата множителя, редуцирано до едноцифрено число.
От клавиатурата се въвеждат 2 естествени числа от интервала [6..12341] и се извежда произведението им, сумата от неговите цифри, както и произведението от сумите на цифрите на двата множителя.
Броят проверки се определя от потребителя. Да се използва функция за определяне на сумите от цифри.
Пример: 25, 15
Изход: произведение 375, сума от цифрите му 6, произведение от цифрите на множителите 7*6 = 42.

Решение

Имате редица от естествени числа 1,2,3,..,9,12,13,..,19,21,23,..,23456, удовлетворяващи следните условия:
а) в числата няма цифра 0;
б) всички цифри в числата са различни.
Да се състави програма (C++), чрез която по въведено естествено число от интервала [1..23456] в десетична система за номер на число от редицата се извежда стойността му - самото число.
Пример: 15 Изход 17

Решение

Красиво ще наричаме число, при което всяка лява цифра е по-голяма от сбора на всички цифри стоящи вдясно от нея.
Да се състави програма, чрез която се извеждат всички "красиви" 5-цифрени естествени числа.
Пример за 3-цифрено красиво число: 531

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число от интервала [2..202].
Програмата проверява дали въведеното число е автоморфно, т.е. дали втората степен на въведеното число има за свои последни цифри въведеното число.
Пример за такъв тип числа са 6, 25 с квадрати съответно 36 и 225.

Решение

Върви си гордо герестият петел из двора, с едно око пооглежда ровещите кокошки, а с другото следи за неприятел.
Бавно се изкачва на върха на торището и започва мързеливо да рови. Изведнъж - находка. Цяло гнездо с личинки.
Гордо се изправя и започва да кани съпругите си. Дотърчават две - но като започва да дели личинките между тях остава една личинка излишна. В това време идва запъхтяна още една кокошка. Петелът пак дели, пак остава една. На 9-тата кокошка пак станало същото. На петела вече му омръзнало да дели, а на кокошките да чакат.
Предполага се, че Вие нямате търпение да напишете програмата.
Да се състави програма (C++), чрез която се извеждат всички естествени числа от интервала [1..29000], отговарящи на следното изискване:
При целочислено делене на 2,3,4,5,6,7,8 и 9 числата да имат остатък 1.

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естсествено число N от интервала [1.01..1000001.99] и се извежда целочислената стойност на подкоренната величана N - търси се целочислена стойност на корен квадратен от въведено число.

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [1.01..1000001.99]. Като резултат се извежда стойността на корен квадратен с точност до предварително определена допустима грешка.
Програмата да ползва алгоритъма на Херон.

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат две естествени числа N[10..90], K [2..N-1].
Програмата да генерира N броя псевдослучайни естествени числа [10..99] и изведе K-тия по големина елемент.
Пример: N=10, K=5;: 54; 87; 12; 29; 88; 45; 74; 69; 55; 67; Изход: 55

Решение

Текстилно предприятие подменя технологичното си оборудване, но не обучава достатъчно добре персонала за работа с новите машини. Крайният резултат е повишаване процента на негодната продукция - получава се кардиране (раздърпване нишките на плата).
Тази партида плат се предлага на силно занижени цени. Въпрос е дали някой ще плати.
Да се състави програма, чрез която се осъществява търсене на максималния правоъгълен участък от двумерен масив, който е запълнен само с 0-ли. Напълно е възможно отделна комбинация от правоъгълници да са припокриващи се.
Числата в двумерния масив са естествени само 0 и 1.
При въведените входни данни резултатът е площ 15 с координати 3,4-7,6.
Пример:
0; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 1;
1; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 0;
1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1;
1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1;
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1;
0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1;
0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0;
0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1;
Открит е участък с площ 1= 1,1;1,1
Открит е участък с площ 2= 1,4;2,4
Открит е участък с площ 3= 1,4;3,4
Открит е участък с площ 4= 1,4;4,4
Открит е участък с площ 5= 1,4;5,4
Открит е участък с площ 6= 1,4;6,4
Открит е участък с площ 7= 1,4;7,4
Открит е участък с площ 8= 3,4;4,7
Открит е участък с площ 9= 3,4;5,6
Открит е участък с площ 12= 3,4;5,7
Открит е участък с площ 15= 3,4;7,6
Най-голямата правоъгълна площ е с размер: 15
Координати: 3;4 - 7;6

Решение

Група естествени числа решили да посетят местния лунапарк. Техният интерес бил насочен към прочутата зала с огледала.
Всички участници в групата били двойници с еднакви стойности [10..990]. Двойката ръководители, също с равни стойности, непрекъснато проверявали общата начална сума. И изведнъж, при поредното броене, се оказало, че общата сума надвишава началната – отнякъде в групата се вмъкнало ново число. Започва търсене кое е то?
Съществува предварително създаден текстов файл, съдържащ брой естествени числа [10…1000010]. От всички числа само 1 е уникално, а останалите са по двойки.
Да се състави програма, чрез която се въвежда име на съществуващ файл и се извежда излишното число и стойността на началната сума.
Числата не са непременно подредени, а излишното число може и да е с равна стойност с някоя двойка числа.
Пример: 15,12,34,46,120, 12,330,101,99,120,15,330,46,34, 99 Изход: сума 1312, число 101

Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N[10..110], след което се въвежда редица от N броя цели числа [-50..50].
Да се изведе интервал от последователни елементи, които формират максимална сума, както и самата сума.
Пример: N=12 -22; -32; -12; 9; 49; 17; 47; -40; 45; -38; 37; -38; Изход: [3..8] (9; 49; 17; 47; -40; 45) сума = 127
Пример: N=12 -32; -6; -40; 49; 45; -8; 29; -28; -40; -16; 25; 15; Изход: [3..6] (49; 45; -8; 29) сума = 115

Решение

В редица от N [10..10010] елемента са записани естествени числа [1..N]. Всички числа са различни с изключение на 1, което се повтаря.
Да се състави програма {C++), чрез която се въвежда естествено число N, генерира се редица от N елемента. Числата са подредени по случаен начин, като едно липсва, а друго се повтаря.
Програмата да осъществи търсене и да изведе тези числа.
Пример: N=15 Изход: 7; 6; 13; 3; 11; 2; 14; 4; 7; 8; 15; 5; 9; 12; 1;
липсващо число: 10; повтарящо се число: 7

Решение

Съществува правоъгълна таблица чийто елементи са естествени числа [0..99]. Търси се квадратна площадка от съседни елементи чиято сума е максимална по стойност. Брой R редове C колони в таблицата [4..64], размер на площадката P [1..4].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в двумерен масив и се осъществява търсене на квадратна площадка с максимална стойност на сумата.
Пример: P=3; R=5, C=6 елементи:
10 2 4 0 9 5;
7 18 3 3 2 1;
1 4 29 8 5 16;
4 9 37 9 1 15;
2 1 9 7 6 3
Изход: сума 120, горен ляв връх 1,1

Решение

Съществува проект за изграждане на магистрала. Тя е разделена на отделни участъци с равни дължини, но с различна цена за всеки участък.
При сключване на договора е указано, че се заплаща всеки завършен участък по усреднената цена за общата дължина на магистралата.
Броят на участъците е N [10..1010], а цените са реални числа [15..615]. Търси се дължина на най-изгодната последователност на всички участъци от началото, при която ще се извлече максимална печалба.
Пример: N=14; 45, 25, 75, 223, 48, 15, 29, 230, 215, 412, 36, 45, 127, 29 Изход 7, печалба 317

Решение

Съществува редица от N [5..1005] елемента, естествени числа от интервала [101..100001].
Тези числа трябва да се представят в двоична бройна система с фиксиран брой K [10..30] цифри.
Така се формира правоъгълна таблица с NxK елемента, съдържаща само 0 и 1.
Да се извърши търсене за квадратна площадка 3х3 елемента с централен нулев елемент.
Пример: N=12, K=15 1235,2017,2537,5456,3521,1520,4567,8090,5345,6586,8931 Изход: 2

Решение

Управленският екип на агенция за преводи и уеб дизайн Драгомани получава интересна поръчка за web и графичен дизайн - да отчете емоционална реакция след цветово въздействие на рекламно послание.
Назначените програмисти получават от ресорния шеф редуцираната задача - да търсят и изведат минимален брой последователни сектори оцветени с всички използвани цветове. Имате кръг разделен на N [200..1200], броя равни сектори. Номерирането на секторите е 0,1,2,...N-1. Имате K броя последователно нанасяне на различни цветове. Възможните цветове са [1..7] и се използват последователно. Оцветяват се само цели сектори.
Процесът на оцветяване е съставен от две части и винаги започва от 0-вия сектор: 1) Завърта се на а1 броя сектори – те не променят цвета си; 2) след това се боядисват а2 броя сектори с поредния цвят. Началната стартова позиция за следващото оцветяване е следващия сегмент след последно оцветения.
Данните се четат от текстов файл. На всеки ред от файла са записани 2 естествени числа в нарастващ ред, Разликата между първото на текущия ред и второто от предходния ред дава брой последователни сектори за отместване, разликата между второто на текущия ред и първото от същия ред дава брой последователни сектори за боядисване.
Програмата да осъществи търсене на минимален брой последователни сектори боядисани с всички цветове.Да се изведе съобщение за намерена такава редица с последователни сектори или че липсеа.
Пример: 4 8;11 16;19 22;25 30;34 36;41 45;47 48;49 52;56 58;59 62
Изход: 12; 13; 2; 6; 14; 5; 8;

Решение

Да се състави програма на C++, чрез която се въвеждат две различни естествени числа N и M от интервала [3..23] и след това се въвеждат N*M едноцифрени числа за елементи в матрица.
Програмата да изведе средна стойност на редица съставена само от 0 или 1. Всеки елемент на редицата се формира като 1, ако броя на елементите от съответния ред на матрицата със стойности над средната стойност е по-голям от елементите, чиято стойност е по-малка или равна на средната стойност на съответния ред в матрицата.
Пример: N=4, M=3
3; 7; 2;
5; 7; 2;
3; 2; 2;
3; 5; 4;
средна стойност на елементите в матрицата: 3.75
елементи в редицата: 0; 1; 0; 1;
средна стойност на елементите в редицата: 0.5
Решение

Прочетена 3188 пъти Последно променена в Сряда, 16 Януари 2013 18:13