Вторник, 07 Декември 2010 11:27

трапец - височина

Височина на трапец

Имаме трапец ABCD (AB|| CD, AB>CD) с лице Sabcd=22. Въведена е и дължина на голямата основа  AB=20, малката основа и височината на трапеца са равни DH=CD. Търсим височина на трапеца DH=?

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в задачи по геометрия
Събота, 28 Август 2010 01:03

две допирателни - пресечна точка

Две допирателни - пресечна точка

Имаме окръжност с въведени данни за център O(x,y) и радиус R, както и две точки т.A(x,y) и т.B(x,y).

Точките не принадлежат на окръжността, центърът O не лежи на AB, но проекцията му е между точки A и B. Отсечката AB пресича окръжността.

От двете точки са прекарани допирателни към окръжността, пресичащи се в т.Q - ADQ и BCQ.

Търсим сумата на двете отсечки AQ+QB.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в задачи по геометрия
Сряда, 21 Юли 2010 12:29

Изчислителна геометрия

Изчислителна геометрия

Тази категория съдържа задачи от следните подкатегории:

Публикувана в Информатика