Вписване в сайтаЧетвъртък, 22 Юли 2010 01:43

Задачи с цикъл for

Написана от 
Оценете
(18 гласа)

Задачи с цикъл for

Да се състави програма, която ще изчисли сумата на 5, въведени от клавиатурата, естествени числа от интервала [10 ..5555].
Пример: 1,2,3,4,5
Изход: 15
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма, която изчислява сумата от цифрите на всички естествени 2-цифрени числа до въведено от клавиатурата 2-цифрено число.
Входни данни: n - естествено 2-цифрено число от интервала [10..99].
Пример: 21
Изход: 60
Решение

Да се състави програма, която извежда всички естествени трицифрени числа, които нямат еднакви цифри т.е. 100 и 101 не се извеждат.
Програмата да изведе броят на числата
Изход: Общ брой на числата 648
Решение

Да се състави програма, която извежда всички естествени трицифрени числа, които са кратни на произведението от цифрите си.
Програмата да изведе техния общ брой.
Пример: 128, има произведение от цифри 16, а 128 се дели без остатък на 16.
Изход: 20
Решение

Да се състави програма, която извежда всички естествени трицифрени числа, които са кратни на сбора от цифрите си.
Програмата да изведе техния общ брой.
Пример: 102, има сбор от цифри 3, а 102 се дели без остатък на 3.
Изход: 180
Решение

Да се състави програма, която въвежда предварително определен брой N естествени числа от интервала [10..8888], определя най-голямото въведено число и изчислява средната стойност на въведените числа.
Пример: 3 10,11,12
Изход: 12, 11
Решение

Да се състави програма, която извежда всички естествени трицифрени числа, които имат сбор на цифрите равен на дадено число Входни данни sum, където 2>=sum<=27
Пример: 26
Изход: 899, 989, 998
Решение

Да се състави програма, която по въведено естествено число от интервала [10..200] извежда в обратен ред всички числа, които са кратни на 7.
Пример: 28
Изход: 28, 21, 14, 7
Решение

Майстор Тричко решил да си направи страшен трион. Всеки зъб от триона е като триъгълник, за който се знае дължината на основата му и височината към нея.
Проблемът на майстора е, че не знае каква площ метална лента му трябва за триона.
Да се състави програма, чрез която се въвеждат данни за N на брой триъгълника и се извежда площта на минималния покриващ правоъгълник.
Пример: 2 3,4 4,4
Изход: Дължина 7 Ширина 4
Решение

Наближава празник и Страхил иска да купи еднакви подаръци на приятелите си.
Той има определена сума S и иска да купи възможно най-хубавите (най-скъпите) подаръци за своите приятели (N на брой). За всички приятели – еднакви подаръци.
Цената на всеки отделен подарък е число от редицата A1, A2,..Am и те не са подредени по стойност.
Всеки вид подарък (M на брой) има различна цена.
Да се състави програма, чрез която се въвежда S, N, M, A1,A2..A5 и се извежда кой подарък може да си позволи Страхил,, така че всички те му приятелите да получат най-скъпия подарък.
Пример: 10, 12, 4.6, 0.50, 0.80, 0.95, 1.15
Изход: 0.80
Решение

Да се състави програма, която да изчисли сумата на всички естествени числа от 1 до въведено число N.
N е естествено число от интервала [3..102].
Пример: 5
Изход: 15
Решение

Да се състави програма, която да изчисли сумата на всички четни естествени числа от 1 до N.
N е естествени число от интервала [10..100]
Пример: 10
Изход: 30
Решение

Да се състави програма, която по въведени 2 цифри M, N от интервала [2..9] извежда поредица съставена от M еднакви цифри N.
Пример: 4,6
Изход: 6666
Решение

Имате естествено число N от интервала [3..10]. Трябва да се въведат N естествени 2,3 и 4 цифрени числа.
Да се състави програма, чрез която се въвеждат N естествени числа от указания интервал. Извежда се най-голямото въведено число, както и сумата на всички въведени числа.
Пример: 3 10,12,15
Изход: 37 15
Решение

Имате предварително въведено число N от интервала [3..10] и трябва да се въведат чрез клавиатурата толкова на брой естествени числа от интервала [100..9999].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат числата и се извеждат най-малкото въведено число и средната стойност на въведените числа.
Пример: 3 6,4,5
Изход: средна стойнст 5, минимална стойност 4
Решение

Да се състави програма (C++), която извежда всички 3-цифрени естествени числа отговарящи на следното условие: числото от десните 2 цифри да съответства на втора степен на първата цифра (квадрата).
Използвайте цикъл For за обхождане на естествените числа от указания интервал.
Изход: 101, 204, 309, 416, 525, 636, 749, 864, 981
Решение

Да се състави програма (C++), която въвежда от клавиатурата цели числа положителни и отрицателни от интервала [-1000 +1000]. Броят на числата е фиксиран - определя се като константа [3..10].
При въвеждане на данните използвайте цикъл For.
Програмата да извежда средната стойност на сума от абсолютните стойности от всяко четно по ред въведено число (всяко второ число).
Пример: 2,-25,-30,-5,20,15 Изход: 15
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат от клавиатурата 2 естествени числа N, M от интервала [10..5555].
Програмата, чрез цикъл For, да извежда всички числа от интервала, които са кратни на 50 в низходящ ред.
Съставената програма да е индиферентна (безразлична) за размера на 1-то и 2-то въведено число.
Пример: 25,249 Изход: 200,150,100, 50.
Решение

Да се състави програма (C++), която изчислява следното произведение от суми: P =(n+m) * (n+2*m) * (n+3*m) *..* (n+k*m).
Входни данни: n, m и k - естествени числа от интервала [2..10]. Използвайте цикъл For за изчисляване на произведението от нарастващите суми.
Пример: n=2, m=3, k=4 Изход: 6160 т.к. P=5*8*11*14 = 6160
Решение

Да се състави програма (C++), която изчислява сума от следните суми: P =(n+m) + (n+2*m) + (n+3*m) +..+ (n+k*m).
Входни данни: n, m и k - естествени числа от интервала [2..10]. Използвайте цикъл For за изчисляване на общата сума от нарастващите суми.
Да се извеждат последователно всяка от формираните в цикъла сума.
Пример: n=2, m=3, k=4 Изход: 38 т.к. P=5+8+11+14 = 38
Решение

Да се състави програма (C++), която изчислява следната сума от корен квадратен на отделни стойности: Р = sqrt(x) + sqrt(x+1) + sqrt(x+2) +..+sqrt(x+n).
Входни данни: x, n, m и k - естествени числа от интервала [2..10]. Изчислява се корен квадратен на формираните в скоби стойностти.
Да се извеждат последователно, чрез цикъл For, всяка от изчислените стойности на корен квадратен, както и формираната до момента сума.
Пример: n=3, x=3 Изход: P=8.4176
Решение

Да се състави програма (C++), която изчислява крайната сума на следната верижна дроб: P =1/(2*3) + 2/(3*4) + 3/(4*5) +..+ n/((n+1)*(n+2)).
Входни данни: n - естествено число от интервала [5..100].
Да се извеждат последователно, чрез цикъл For, всяка от изчислените стойности на отделните събираеми във верижната дроб.
Пример: n=10 Изход: P=1.186544
Решение

Да се състави програма (C++), чрез която се въвеждат N на брой естествени числа от интервала [-50..50] отразяващи измерени температури. Броят N се въвежда от клавиатурата и е от интервала [5..15].
Програмата, чрез цикъл For, да изведе средната дневна стойност на температурата, както и най-голямата по абсолютна стойност измерена стойност на температура.
Пример:5 -29, 31, 0, -5, 8 Изход: максимално=31, средна стойност =1
Решение

Да се състави програма (C++), която извежда на екрана квадрат, чийто страни са оформени със знака *, а вътрешността е запълнена със знак въведен от клавиатурата. Входни данни b - дължина на страната естествено число от интервала [3..13], c - желан знак. Програмата да използва цикъл For. Пример: 4 + Изход:
****
*++*
*++*
****
Решение

Прочетена 30755 пъти Последно променена в Събота, 15 Септември 2012 01:00