Понеделник, 09 Декември 2013 11:51

задачи текстов файл 101

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

масив, произведение, файл

Да се създаде програма, чрез която потребителят въвежда естествено число N от интервала [50..100].
Програмата генерира N броя естествени числа и ги въвежда в масив, а съдържанието на целия масив във файл,
Всяко записано число заема един ред от текстовия файл.
Програмата създава нов файл със същия брой числа N, като всяко поредно число от новия файл е произведение на числата от първия файл и техния индекс - пореден номер.

Решение

текстов файл - два дясно ориентирани числови триъгълници

Да се състави програма, чрез която се въвежда главна латинска буква и се извежда на екран и в текстов файл два дясно ориентирани числови триъгълника.

Решение

текстов файл - два ляво ориентирани числови триъгълници

Да се състави програма, чрез която се въвежда главна латинска буква и се извежда на екран и в текстов файл два ляво ориентирани числови триъгълника.

Решение

текстов файл - ромб от знаци

Да се състави програма, чрез която се въвежда главна латинска буква и се извежда на екран и в текстов файл ромб от знаци - два долепени числови триъгълника.

Решение

текстов файл - меню и извеждане на масив

Да се състави програма, която чрез меню извежда данни в текстов файл, както и следните операции:
а) въвеждане на определен брой стойности в редицата/едномерния масив;
б) извеждане на екран съдържанието на масива;
в) търсене на определена стойност измежду въведените;
г) търсене на най-голямото произведение на два от въведените елемента в масива;
д) въвеждане данни от текстов файл в масив;
е) извеждане данни от масив в текстов файл.

Решение

текстов файл - разбиване на суми

Всяко естествено число, по-голямо от 1 може да се представи като сума от естествени числа.
Да се състави програма, чрез която се представят всички възможни разбивания като суми за дадено естествено число от интервала [5..10]. Резултатът да се изведе на екран и в текстов файл.
Пример: 4 Изход: 4; 3+1; 2+2; 2+1+1; 1+1+1+1;

Решение

текстов файл - максимална сума по ред

В таблица с размери 10х10 се въвеждат/генерират естествени числа от интервала [10..1000].
Програмата да изведе по редове и колони числата в текстов файл, да изведе номер на ред с максимална сума на елементите, както и стойността на тази сума.

Решение

текстов файл - максимална сума по колона

В квадратна таблица с размери 10х10 се въвеждат естествени числа от интервала [10..1000]. Програмата да изведе в текстов файл елементите на масива по редове и колони.
Да се изведе максималната сума по колони, както и номера на съответната колона.

Решение

текстов файл - минимална сума по колона

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [10..1000].
Програмата да изведе числата в текстов файл, сумата от елементите на последната колона, минималната сума по колони, както и номера на тази колона.

Решение

текстов файл - минимална сума по ред

В двумерен масив с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [10..1000].
Програмата да изведе тези числа в текстов файл, елементите от последния ред, тяхната сума, минималната сума по ред, както и номера на този ред.

Решение

текстов файл - два правоъгълника, триъгълници от знаци

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число N от интервала [5..15] и се извеждат (на екран и в текстов файл) символи образуващи два правоъгълника, съдържащи триъгълници от знаци. Двата правоъгълника са разделени вертикално с 4 символа.
Всеки правоъгълник е съставен от 4 равнобедрени правоъгълни триъгълници, запълнени съответно със знаците -01/ и +01*. В левия правоъгълник двата вътрешни долепени триъгълника от знаци са с върха нагоре, а в десния правоъгълник вътрешните триъгълници са с катетите нагоре.
Пример N=4: Изход:
---01/// :: 00001111
--0011// :: +000111*
-000111/ :: ++0011**
00001111 :: +++01***

Решение

текстов файл - разбиване на число, сума от фиксирани стойности

Всяко естествено число, по голямо от 1 може да се представи като сума от естествени числа. В задачата се изисква въведено число да се представи като сума от елементи - ограничен набор от стойности като 1,2,5,10 и 20.
Да се състави програма, чрез която се представят всички възможни разбивания като суми съставени от ограничен брой различни фиксирани стойности.
Пример: 4 Изход: 1+1+1+1; 2+2; 2+1+1;

Решение

текстов файл - размяна местата по колони

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [10..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в двумерния масив, извеждат се на екран и във файл, симетрично (относно средната колона) се разменят местата на колоните и отново се извежда на екран и в текстов файл промененото съдържание на двумерния масив.

Решение

текстов файл - размяна местата по редове

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [10..1000].
Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности в двумерния масив, извеждат се на екран и във файл, разменят се местата на редовете симетрично (относно средния ред) и отново се извежда на екран и в текстов файл новото съдържание на двумерния масив.

Решение

текстов файл - сортиране на елементи по главен диагонал

В квадратна таблица с размери 10х10 да се въведат или генерират псевдослучайни естествени числа от интервала [10..1000].
Да се състави програма, чрез която въведените стойности в двумерния масив се извеждат на екран, сортират се елементите по главния диагонал в низходящ ред и отново се извежда на екран и в текстов файл промененото съдържание на двумерния масив.

Решение

Прочетена 2833 пъти Последно променена в Вторник, 27 Май 2014 18:25