Вписване в сайтаСъбота, 24 Юли 2010 05:26

задачи с многовариантен избор - switch

Написана от 
Оценете
(5 гласа)

Да се състави програма, която да изведе име на сезон по въведено естествено число от интервала [0..3].
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 3 Изход: зима
Решение (свободен достъп)

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [0 .. 5]. се извежда един от континентите.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 0 Изход: Австралия
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [0 .. 6] се извежда съответния ден от седмицата, както и съобщение дали деня е делничен или почивен.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 0 Изход: Неделя
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [1..12] се извежда съответния месец, както и съобщение за брой дни в него.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 0 Изход: Януари - 31 дни
Решение

Римските цифри се означават с главни латински букви съответно 1-I, 5-V, 10-X, 50-L, 100-C, 500-D и 1000-M.
Да се състави програма, която по въведена буква от изброените показва съответната цифра.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: I Изход: число от десетичната система 1
Решение

Римските цифри се означават с главни букви латиница съответно 1-I, 5-V, 10-X, 50-L, 100-C, 500-D и 1000-M.
Да се състави програма, която по въведено естествено число от интервала [1..10] извежда съответното число като римско.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 1 Изход: I
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвежда естествено число от интервала [0..330]
Програмата да извежда едновременно градуси на стъпка през 30, географска посока и час от деня. Данните са свързани както следва:
0) Изток – 3 часа; 30) Изток-изток север - 2 часа; 60) Север-север изток - 1 часа; 90) Север - 12 часа; 120) Север-север-запад - 11 часа; 150) Запад-запад-север - 10 часа; 180) Запад - 9 часа; 210) Запад-запад-юг - 8 часа; 240) Юг-юг-запад - 7 часа;270) Юг - 6 часа; 300) Юг – юг-изток - 5 часа; 330) Изток-изток-юг - 4 часа.
Посоките са както на географската карта.
Ако въведените данни са различни, от изискваната стъпка 30, да се пресмята към най-близката кратна по-висока стойност.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 185 Изход: градуси 210, посока Запад-запад-юг, 8 часа
Решение

Да се състави програма, която при въвеждане на естествено число от интервала [0 .. 9] го извежда в морзовата азбука.
Цифрите се представят както следва: 1: "...." ; 2: "...-" ; 3: "..--" ; 4: "..---" ; 5: ".----" ; 6: "-..." ; 7: "--.." ; 8: "---.." ; 9:" ----." ; 0: "-----";
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 7 Изход: --...
Решение

Да се състави програма, която при въвеждане на естествено число от интервала [1 .. 3] извежда меню за избор на театрален жанр като комедия, драма, трагедия.
Опишете с няколко думи какво представлява избрания жанр
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 1 Изход: Комедия - когато има кого, има с какво, но няма къде
Решение

В играта спортен бридж се използва колода от 52 карти. Те се разпределят по групи както следва: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, вале, дама, поп и асо.
Всяка от тях има 4 разновидности: спатия, каро, купа и пика.
Да се състави програма, която при въвеждане на естествено число от интервала [[1 - 52] извежда точната карта от колодата.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 34 Изход: Десятка каро
Решение

Учениците в един клас имали контролно и много искали още на следващия час да си разберат оценките.. След дълго увещаване преподавателят склонил да има каже резултатите, но само цифровата им стойност.
Помогнете на нашия познат да разбере каква му е словесната оценка. Валидни са следните правила:: оценка<3.00 е слаб. Оценка, която след десетичната точка е>=0.50 минава към по-високата, т.е. оценка 5.50 е вече Отличен.
Да се състави програма, която по въведено число е интервала [2.00 - 6] извежда оценката с думи.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 3.75 Изход: Добър (3.75)
Решение

Да се състави програма, чрез която се въвеждат стойности на две променливи – естествени числа от интервала [1..101], както и вид на аритметично действие с тях:
1 - increment; 2 - decrement; 3- сума; 4 - разлика; 5 - умножение; 6 - делене; 7 модул; 8 - абсолютна стойност; 9 - степенуване;
Програмата да изведе резултата от избраната аритметична операция.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 2,3,9 Изход: 8
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведен номер на футболист (естествено число от интервала 1..99] да се извежда ролята на играча.
Постът на футболист може да бъде един от следните: вратар, защитник, полузащитник или нападател като правилата в програмата са:
- вратар: номера, завършващи на 1 без 11;
- защитник: номера, завършващи на 2, 3 или 4;
- полузащитник: номера, завършващи на 5, 6, 7 или 8;
- нападател: всички останали номера.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 21 Изход: вратар
Решение

В образователната система на една съседна държава оценяването се извършва по 10-бална система, за разлика от оценяването в България, където оценяването е по 6-бална система. Оценка по-ниска от 5 се приравнява към Слаб 2.00
Да се състави програма, чрез която по въведено число k от интервала [1..10] за успех по 10-бална система се извежда оценяване по 6-бална система.
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 7 Изход: Добър 4.20
Решение

Да се състави програма, чрез която по въведено естествено число от интервала [1..9] извежда планетите от Слънчевата система.
Планетите от Слънчевата система са: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.
Програмата да извежда данни за посочената планета
Използвайте оператор за многовариантен избор - switch.
Пример: 1 Изход: Меркурий
Решение

Прочетена 7098 пъти Последно променена в Събота, 15 Септември 2012 01:08