Вписване в сайтаЛинейни алгоритми

Понеделник, 31 Октомври 2011 19:32

взаимно положение на точка и правоъгълник

Имаме правоъгълник ABCD със страни успоредни на координатните оси. Правоъгълникът е описан с координати на върховете си долу ляво - A(x,y) и горе, дясно - C(x,y). Въведени са и координати на т.M(x,y). Да се състави разклонен алгоритъм, чрез който еднозначно се определя взаимното положение на точка и правоъгълник - точката е в правоъгълника или извън него. Да се изчертае блок схема.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 31 Октомври 2011 19:31

взаимно положение на точка и отсечка

Дадени са координати на три точки A(x,y), B(x,y), C(x,y). Точките A, B представляват съответно начало и край на отсечка. Да се състави разклонен алгоритъм за определяне положението на точката C спрямо отсечката AB - не лежи на отсечката, лежи на отсечката, лежи на нейно продължение. Да се състави блок схема за този алгоритъм

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 31 Октомври 2011 19:30

взаимно положение на две окръжности

Дадени са координати на окръжност с център O(x,y) и радиус R1, както и на окръжност с център Q(x,y) и радиус R2. Да се състави разклонен алгоритъм за определяне взаимното положението на двете окръжностти - дали имат две общи точки, една или нямат обща точка. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 31 Октомври 2011 19:29

взаимно положение на точка и окръжност

Дадени са координати на точка M(x,y) и окръжност с център O(x,y) и радиус R. Да се състави разклонен алгоритъм за определяне положението на точката спрямо окръжността - дали лежи вътре, на или извън окръжността. Да се изчертае блок схема за този алгоритъм.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Въведени са дължина на основен ръб и височина на правилна 4-стенна пирамида. Да се състави разклонен алгоритъм за изчисляване пълна повърхнина и обем на правилна 4-стенна пирамида и се изчертае неговата блок схема. Да се осъществи проверка за валидност на входните данни.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 31 Октомври 2011 17:05

периметър и лице на успоредник

Въведени са дължини на две прилежащи страни в успоредник a,b. както и височината към една от страните ha. Да се състави разклонен алгоритъм за изчисляване периметър и лице на този успоредник и се изчертае неговата блок схема. Да се осъществи проверка за валидност на входните данни.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Имаме правоъгълен триъгълник с въведени дължини на двата катета a, b. В този триъгълник е вписан правоъгълник, като един от върховете му лежи на средата на хипотенузата, а останалите му 3 върха лежат върху катетите и връх на триъгълника. Да се състави разклонен алгоритъм за изчисляване периметър и лице на правоъгълник и се изчертае неговата блок схема. Да се осъществи проверка за валидност на входните данни.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 31 Октомври 2011 17:02

повърхнина и обем на права 4-стенна призма

Въведена е дължина на двата основни ръба a,b, както и h височина на права призма. Всички те са естествени числа. Да се състави разклонен алгоритъм за изчисляване пълна повърхнина и обем на права призма и се изчертае неговата блок схема. Да се осъществи проверка за валидност на входните данни.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 31 Октомври 2011 17:01

повърхнина и обем на пресечен конус

Въведена е дължина на двата радиуса R, r, както и височина на пресечен конус х. Всички те са естествени числа. Да се състави разклонен алгоритъм за изчисляване пълна повърхнина и обем на пресечен конус и се изчертае неговата блок схема. Да се осъществи проверка за валидност на входните данни.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Понеделник, 31 Октомври 2011 16:59

повърхнина и обем на конус

Въведена е дължина на радиус R и височина на конус h - естествени числа. Да се състави разклонен алгоритъм за изчисляване пълна повърхнина и обем на конус и се изчертае неговата блок схема. Да се осъществи проверка за валидност на входните данни.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 5