Четвъртък, 05 Януари 2012 19:49

двоично сортиране - номерация на отделните параметри

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

В тежката химия под термина колона се разбира съоръжение с промишлени размери, в което могат едновременно да се обработват десетки тонове продукция. На характерни места се слагат групи датчици за контролиране на стотици параметри.
Всяка от тези групи се обединява в зависимост от мястото си и подава определена информация - за нашата задача ще приемем, че това е естествено число от интервала [0..32767]. Групите датчици могат да бъдат стотици, като всеки датчик в групата подава сигнал 0 или 1. Цялата информация се обработва от изчислителна техника, работеща в реално време.
Компютърът пред Вас работи в режим на време делене и не може да отговори на подобни изисквания.
Да се състави програма, чрез която с генератор на случайни числа се въвеждат 29 естествени числа от интервала [0..32767] като всяко от тях съответства за 15 контролирани параметъра, а числата имитират 29 групи датчици.
Да се изведе стойността на всеки от 15-те параметъра, да се използва функция за сортиране по алгоритъм двоично сортиране на тази съвкупност и се изведе вече сортирана, като се запази номерацията на отделните параметри.
Пример: за десетично число и инвертиран двоичен вид
1: 41 - 1111111111010110
2: 18467 - 1011011111011100
3: 6334 - 1110011101000001
4: 26500 - 1001100001111011
5: 19169 - 1011010100011110
6: 15724 - 1100001010010011
7: 11478 - 1101001100101001

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Прочетена 705 пъти