Вписване в сайтаВписана окръжност

В правоъгълен описан триъгълник ABC (AB хипотенуза) са построени AL ъглополовяща на острия ъгъл BAC и височина CH към хипотенузата. Общата им пресечна точка е т.D. Дадени са дължини от отсечките CD=m и HD=n. Да се изчисли лице на описания триъгълник.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписан триъгълник

В окръжност с радиус R е вписан триъгълник ABC. За триъгълника са въведени също косинус на ъгъл - cos(BAC)=k и височината CH=hc. Да се изчисли лице и периметър на триъгълника.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписан триъгълник

За разностранния триъгълник ABC са въведени: S - лице на триъгълник, P - периметър и дължина на височината CH=hc към страната AB. Да се изчисли R - радиус на описаната окръжност около триъгълника и дължини на страните в триъгълника.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в описана окръжност

В разностранен триъгълник ABC е построена височина CH. Дадени са: P - периметър на триъгълника ABC, страната BC=a и височината CH=hc, като височината и страната са с общ връх C. Да се изчисли радиус на вписаната окръжност в триъгълника и дължините на страните му.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в вписана окръжност

В равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) са постоени трите височини AD, BE, CG. Тяхната пресечната точка т.H е ортоцентър на триъгълника. Даден е ъгъл ACB=γ. Да се изчислят всички ъгли образувани между ортоцентъра и върховете на триъгълника: AHC, BHC, AHB.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в дължина на височина

В разностранен триъгълник ABC е построена височина CH към AB, която дели началния триъгълник на два нови, съответно с лица Sahc=S1 и Sbhc=S2. Дадено е също, че дължините на отсечките BH=AH+m. Да се изчисли дължина на височината CH.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Публикувана в дължина на височина

За правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза) са въведени дължини на катети AC=b и BC=a. Да се изчисли разстоянието между центъра на вписаната окръжност и височината към хипотенузата

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В правоъгълен триъгълник ABC височината CH към хипотенузата я дели на две отсечки с дължини BH=m и AH=n, за които са въведени сума e=m+n и разлика f=m-n. От точка H са построени медиани HM към катета BC и HN към катета AC. Да се изчисли сумата на тези медиани.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

В равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) е вписана окръжност с радиус r=6. Дадена е и дължина на височината към основата CH =16. Да се изчисли периметър и лице на равнобедрения триъгълник ABC.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

За равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) са въведени периметър P=16 и височина към основата hc=4. Да се изчисли радиуса на вписаната в равнобедрения триъгълник окръжност.

Решение

За да видите решението на задачата, изпратете SMS с текст zadachi на номер 1092 - цената е 2.40 лв с ДДС. Получения код въведете в полето SMS код на страницата със задачата, чието решение искате да видите.

Кодът може да се ползва еднократно, но важи за решенията на всички задачи от дадената категория.

Използването на сайта предполага съгласие и съобразяване с условията за ползване.

Страница 1 от 10